TypeName FilesAddedSizeDLs
nyu_depth_v2_labeled.mat 1 2018-09-15 2.97GB 569 0
NYU Depth Dataset V2 1 2015-10-14 428.80GB 471+ 2